Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) in
werking getreden. De MR bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en
drie ouders van leerlingen. De MR behartigt de belangen van het personeel en van de ouders en leerlingen van De Leidse Buitenschool. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht inzake de belangrijke beleidsvoornemens van het bestuur op het gebied van personeel, onderwijs en financiën. De vergaderingen van de MR vinden plaats op school en kunnen op verzoek worden bijgewoond.

De Leidse Buitenschool is ook vertegenwoordigd in de GMR, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Aloysius stichting.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding: Oudergeleding:
Ankie van Seters Wanda Donker
Conny Souisa André van den Bos
Wilma Gudmundsson

 

Notulen MR

- notulen MR-vergadering maart 2017

 

Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht. Ook wij weten niet alles, maar zullen ons best doen om het voor u op te zoeken.

U kunt contact opnemen met de voorzitter Ankie van Seters

ankie.vanseters@aloysiusstichting.nl

of via de mailbox van de MR

MR.leidsebuitenschool@gmail.com

 

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties