Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Betrokkenheid van ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders is een zo vanzelfsprekende
zaak dat dit geen nadere toelichting lijkt nodig te hebben. Voor ons zijn de ouders de eerst-deskundigen waar het om hun kind gaat.


Daarmee zijn de ouders voor ons als schoolteam samenwerkingspartners.
School en ouders werken samen om de ontwikkeling van het kind zo
optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

De belangen van betrokkenheid

Betrokkenheid vergroot het inzicht van de ouders in wat er op school
gaande is. De kennis van wat op school gaande is, is nodig om het kind het gevoel te geven dat ouders voor hem of haar belangstelling hebben. Belangstelling van de ouders voor de school en voor wat het kind daar doet, leert, beleeft, maakt, enz. zorgt ervoor dat het kind zich gesteund voelt.

 

Een kind dat zich gesteund voelt door zijn ouders zal tot betere resultaten

komen. Dit geldt niet alleen op het gebied van het schoolse leren, maar
zeker ook op dat van het sociale leren en het omgaan met elkaar.

 

Actief in ondersteunende activiteiten

De betrokkenheid van ouders bij de school kenmerkt zich in het
bovenstaande, maar zeker ook in het actief zijn bij het verschaffen van
hand- en spandiensten voor de school. De ouders leren de school kennen
door deel te nemen aan ondersteunende activiteiten, de medezeggenschapsraad en door de leden van het team. Betrokkenheid komt dan tot uiting door positief te
reageren op oproepen tot ondersteuning. Daarnaast blijkt betrokkenheid
ook uit aanwezigheid op door de school georganiseerde ouderavonden en
contactavonden en het ingaan op uitnodigingen van de school om tot een
overleg te komen.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties