Sociale Veilligheid

 

Wet Sociale Veiligheid

In augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden. daarmee worden scholen verplicht om te gaan zorgen voor de sociale veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen, dat is het doel van de wet. De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf augustus 2016 toezicht houden op de naleving van derze nieuwe wet.

 

Pesten

De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten en daarnaast:

  • een sociaal veiligheidsbeleid voeren
  • de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
  • een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon coördineert het (anti)pestbeleid.

 

Hoe doen wij dit op onze school?

Een sociaal veiligheidsbeleid voeren.

We blijven inzetten op de afspraken die we reeds hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting onze veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.

De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren.

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen en ouders/verzorgers. In de komende ronde zullen we beide doelgroepen een extra onderdeel opnemen oer sociale veiligheid en hoe dit wordt ervaren.

Een vast aanspreekpunt hebben.

Bij ons op school is het vaste aanspreekpunt voor vragen over pesten en sociale veiligheid. Zij is te bereiken per e-mail: of telefonisch: 071-4012273.

 

Veiligheidscoördinator

Onze veiligheidcoördinator is Marike van Gulik (met ondersteuning van Karin Klijnoot).

Zij is bereikbaar per mail: marike.vangulik@aloysiusstichting.nl of telefonisch op nummer 071-4012273 / 06-11164904.

 

Folder Sociale Veiligheid