Onze school

 

Doelgroep

De Leidse Buitenschool is een school voor leerlingen van 4 tot 14 jaar met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek.

 

Sommige leerlingen hebben een classificatie (diagnose), zoals bijvoorbeeld ASS, ADHD, ODD of hechtingsstoornis. Andere leerlingen hebben (nog) geen classificatie. Alle leerlingen hebben in ieder geval onderwijsbehoeften waarin onze school kan voorzien, namelijk onderwijs in kleine(re) groepen, veel structuur, voorspelbaarheid/duidelijkheid en veel visuele ondersteuning.

 

Doel

Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende onderwijssetting, te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De basis voor onze school wordt gevormd door het pedagogisch beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan.

 

De leerlingen op onze school dienen te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs laag.

 

Ons team

 

De bibliotheek bij ons op school....

 

 

Sinds 2018 heeft De Leidse Buitenschool De Bibliotheek op school. Met dit project slaan school (onderwijs), bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

 

Hiermee worden leerlingen gestimuleerd om meer te lezen. Ook leren ze om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De school wordt door de bibliotheek geholpen om deze doelen te bereiken. Dat wordt gedaan met deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

 

Leesconsulent voor De Leidse Buitenschool vanuit de bibliotheek is

Sandra van Rijn.

Vanuit school zijn Cisca Teske en Sandra van Rijn nauw betrokken bij dit project.

Voor vragen kunt u hen mailen:

svanrijn@bibliotheekkatwijk.nl of sandra.vanrijn@aloysiusstichting.nl

cisca.teske@aloysiusstichting.nl

 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om wekelijks twee nieuwe boeken te halen (een leesboek en een informatieboek), dankzij enthousiaste biebouders. Elke ochtend is er een biebouder van 08.30 tot 09.00 uur op school aanwezig om het inleveren en lenen van boeken door leerlingen te begeleiden.

Heeft u interesse om biebouder te worden? Dan kunt u contact opnemen met Karin Klijnoot (locatiecoördinator) karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl

 

Dit is de link naar schoolWise portal van onze school

 

 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)