Onze school

De Leidse Buitenschool is een school voor leerlingen met psychiatrische problematiek en/of gedragsstoornissen.

 

De Leidse Buitenschool heeft zich ontwikkeld tot een orthopedagogische leeromgeving voor leerlingen die door uiteenlopende psychiatrische problematiek en/of gedragsstoornissen problemen ondervinden tijdens het leren en/of in de omgang met anderen.

 

Bestemd voor.. 

De school is bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces anders, dan wel vertraagd verloopt en die extra hulp nodig hebben op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. De oorzaak, aard en aanpak zijn voor bijna ieder kind anders. Niet zelden is er sprake van een complexe problematiek. Hierdoor zijn zowel in de persoonlijkheidsontwikkeling als in de onderwijsparticipatie ernstige belemmeringen ontstaan, waarvoor specialistische hulp nodig is. De kinderen op de Leidse Buitenschool dienen te beschikken over een cluster 4 indicatie. 

 

Veilige omgeving

De school stelt zich ten doel alle kinderen een veilige omgeving te bieden, waarbij wordt aangesloten bij de specifieke hulpvraag van het kind. Daarnaast wordt een schoolomgeving aangeboden, waarin de kinderen uitgedaagd worden tot groei en ontwikkeling op zowel sociaal-emotioneel als didactisch gebied.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties