De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs

Elk schooljaar gaan er leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De Leidse Buitenschool neemt in het voorlaatste- en laatste schooljaar met de leerling en de ouders een aantal stappen die leiden tot een goed afgewogen schooladvies.

 

  • In september/oktober wordt er een algemene informatieavond over het vervolgonderwijs gehouden. Alle ouders van leerlingen van 10 jaar en ouder worden hier voor uitgenodigd.
  • De Commissie van Begeleiding bespreekt alle -potentiële- schoolverlaters; dit zijn de leerlingen die in dit schooljaar 12 jaar worden. Daarnaast wordt er advies geformuleerd.
  • In de maand oktober wordt dit advies met de ouders besproken. U krijgt dit advies ook op papier. Tevens worden in de maand november de laatste CITO toetsen gemaakt.
  • Ouders en leerling kunnen vanaf deze tijd de scholen bezoeken die hun voorkeur hebben én die genoemd zijn bij het adviesgesprek.
  • Ouders melden hun kind zelf aan bij de school van hun keuze!

 

  • De Leidse Buitenschool verzorgt het benodigde Onderwijskundig Rapport voor de nieuwe school. Dit is een rapport waarin didactische en pedagogische gegevens genoteerd worden. U moet dit Onderwijskundig Rapport voor akkoord tekenen. De Leidse Buitenschool stuurt dit rapport naar de nieuwe school.
  • Voor leerlingen die aangemeld zijn bij de Prof. Dr. Leo Kannerschool (of afdelingen daarvan) geldt dat op verzoek van de betreffende school door de leerkracht een formulier met startinformatie wordt ingevuld. Ouders ontvangen hiervan een kopie.
  • Leerlingen die aangemeld zijn voor VMBO/ LWOO (LeerWegOndersteunend Onderwijs) of Praktijkonderwijs moeten op één van de VMBO scholen in de regio mee doen aan de LWOO toetsen. De Leidse Buitenschool meldt deze leerlingen aan bij de VMBO school, u ontvangt ook van De Leidse Buitenschool de gegevens van de afgenomen testen en toetsen. Pas na deze toetsen is duidelijk of uw kind geplaatst kan worden op de VMBO/LWOO school van uw keuze.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties