Het leerlingvolgsysteem

De resultaten van het geboden onderwijs worden verkregen door:

  • Het observeren van leerlingen;
  • Het verzamelen van resultaten d.m.v. methode afhankelijke toetsen;
  • Het afnemen van CITO-toetsen (methode onafhankelijke toetsen);
  • Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL).

 

De methode-onafhankelijke toetsen, de CITO-toetsen, worden tweemaal per jaar afgenomen.