Het leerlingvolgsysteem

De resultaten van het geboden onderwijs worden verkregen door:

  • Het observeren van leerlingen
  • Het verzamelen van resultaten d.m.v. methode afhankelijke toetsen
  • Het afnemen van CITO-toetsen (methode onafhankelijke toetsen).
  • Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

 

De methode-onafhankelijke toetsen, de CITO-toetsen, worden tweemaal per jaar afgenomen. Uitzondering hierop zijn de CITO begrijpend lezen toetsen, die eenmaal per jaar worden afgenomen.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties