Positive Behavior Support

PBS (Positive Behavior Support) is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag bij kinderen. Door het stimuleren van gewenst gedrag ontstaat een positiever schoolklimaat. Doel is gedragsproblemen voorkomen waardoor er meer tijd vrij komt voor leren.

 

Kernelementen

PBS wordt gekenmerkt door zes kernelementen.

  1. Een schoolbrede aanpak
  2. Preventief beleid
  3. Concrete verwachtingen, gewenst gedrag aanleren en bekrachtigen
  4. Data verzamelen
  5. Partnerschap met ouders en zorg
  6. Kwaliteit (certificering – in ontwikkeling)

 

Effectonderzoek

In de Verenigde Staten en Noorwegen heeft effectonderzoek uitgewezen dat binnen het primair onderwijs na invoering van de werkwijze onder andere minder problematisch gedrag aanwezig is, kinderen minder de klas worden uitgestuurd, het gevoel van veiligheid bij kinderen toeneemt, kinderen meer kennis krijgen van sociale vaardigheden en meer sociaal gedrag laten zien, schoolprestaties verbeteren en kinderen minder vaak slachtoffer worden van verbaal of fysiek geweld.