Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Klachtenprocedure

Per 1 augustus 1998 is in het basis- en voortgezet onderwijs de ‘Wet op de Kwaliteitszorg’ van kracht. Eén van de onderdelen van deze Kwaliteitswet is het ‘Klachtrecht’. Het klachtrecht geeft ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) het recht om te klagen over maatregelen vanuit de school, gedragingen van personeel en/of schoolleiding dan wel nalatigheid van de school.

 

Aloysius Stichting klachtenregeling

Het bevoegd gezag van onze school is de Aloysius Stichting. De klachtenregeling houdt het volgende in:

  • De Aloysius Stichting gebruikt het model klachtenregeling van de landelijkeouderorganisaties, schoolleidersorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties.
  • De Aloysius Stichting heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Binnen onze school is door de de directie één contactpersoon is aangesteld. Jaarlijks wordt er door de Aloysius Stichting een studiedag voor contactpersonen georganiseerd.
  • De Leidse Buitenschool lid is van VOS/ABB (een besturenorganisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) en derhalve lid van de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties