Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag, ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.

U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de locatiecoördinator (Karin Klijnoot) of directeur (Tessa van de Griend) of coördinator sociale veiligheid (Marike van Gulik; zie ook 2.4). Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting (Johan van Triest).

Ook de externe vertrouwenspersonen staan voor u klaar. Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.

 

Landelijke klachtencommissie Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:

 

CONTACTGEGEVENS

Iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.

 

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl

onderwijsgeschillen.nl

 

De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via secretariaat@aloyiusstichting.nl.

 

De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers, bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties