Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag, ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.

U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de locatiecoördinator (Karin Klijnoot) of directeur (Tessa van de Griend) of coördinator sociale veiligheid (Marike van Gulik) Zie ook paragraaf 2.8 van de schoolgids. Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting (Johan van Triest).

Ook de externe vertrouwenspersonen staan voor u klaar. Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.

 

Landelijke klachtencommissie Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:

 

CONTACTGEGEVENS

Iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.

 

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl

onderwijsgeschillen.nl

 

De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via secretariaat@aloyiusstichting.nl.

 

De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers, bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.