Campus Katwijk en Campus Lisse

Problemen met opgroeien en problemen met leren gaan vaak hand in hand, zowel thuis als op school en in het derde milieu. Het leren van schoolse vaardigheden is bijvoorbeeld erg lastig, als je het nog moeilijk vindt om stil te zitten of een opdracht van de volwassene op te volgen. Je kunt bijvoorbeeld heel boos of verdrietig worden als de communicatie met klasgenootjes moeilijk verloopt of spelen nog moeilijk lukt.

Binnen een grote, reguliere basisschool of kinderdagverblijf kan niet altijd aan de behoeften van een kind worden voldaan. Daarom hebben De Leidse Buitenschool en Cardea de handen ineengeslagen. Op de Campus in Katwijk en de Campus in Lisse komen zorg en onderwijs. Jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders en de gedragswetenschapper van Cardea en leerkrachten, intern begeleider en gedragswetenschappers van De Leidse Buitenschool vormen één uitvoeringsteam en verzorgen een voorspelbaar dagprogramma aan een kleine groep kinderen. Hierbij staan structuur, duidelijkheid, spelend leren en er mogen zijn voorop. Samen met u als ouder wordt bekeken welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften uw kind heeft en wordt de ontwikkeling breed gestimuleerd, vanuit met u opgestelde doelen voor uw kind.

 

Plaatsing op de Campus

Om in aanmerking te komen voor een plek in de 3-6 groep, is een verwijzing nodig vanuit VoorIeder1, een arts of een gecertificeerde instelling (zoals jeugdbescherming). In de meeste gevallen loopt de route voor onze jonge kinderen via VoorIeder1.

Als ouder kunt u aanmelden via de website www.voorieder1.nl

Vanuit VoorIeder1 volgt in overleg met u de verwijzing naar Cardea voor de Campus, waarbinnen het onderwijs verzorgd wordt door De Leidse Buitenschool.

Kinderen in de 3-6 groep worden ingeschreven als leerling van De Leidse Buitenschool bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Gedurende de plaatsing wordt samen met u, het 3-6 team en het samenwerkingsverband onderzocht welke vorm van onderwijs aansluitend aan de Campus de best passende plek is voor uw kind.