De orthopedagoog

De orthopedagoog neemt deel aan de wettelijk verplichte schoolgebonden Commissie voor de Begeleiding en verricht werkzaamheden die gericht zijn op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school. Zij neemt deel aan de multidisciplinaire besprekingen, waarin de ontwikkeling van de leerlingen en de handelingsplannen besproken worden. Voorts levert de orthopedagoog een bijdrage aan de schoolorganisatie bijvoorbeeld door het bijwonen van teamvergaderingen en neemt zij deel aan de professionaliseringsactiviteiten van het team.

Aan onze school zijn drie orthopedagogen verbonden (drs. Nancy Hoogkamer, drs. Marike van Gulik en drs. Florianne van Biemen).