De fysiotherapeut

De kinderfysiotherapie op De Leidse Buitenschool is erop gericht om de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Aan het begin van het schooljaar worden op indicatie van de Schoolgebonden Commissie van begeleiding nieuwe kinderen door de fysiotherapeut onderzocht. Na deze screening wordt in overleg bepaald welke leerlingen fysiotherapeutische begeleiding krijgen.

 

De individuele fysiotherapie is gemiddeld een half uur per week. Hierbij is plezier beleven in het gericht bewegen en spel van groot belang. Het accent bij het oefenen zal afhankelijk van de problematiek bij het ene kind ergens anders liggen dan bij het andere kind.

 

Zo kunnen met spelen/oefenen met de skippybal, de evenwichtsplank en de wiebeltol verschillende doelstellingen beoogd worden bij kinderen, zoals ontspanning en houdingsverbetering, ontwikkelen van de ruimtelijke oriëntatie, evenwichtsverbetering, coördinatie of symmetrie. Met behulp van constructiemateriaal, klei, verf en zand kan worden gewerkt aan o.a. oog-handcoördinatie, fijne handmotoriek, lichaamsbesef en ruimtelijke oriëntatie.

De fysiotherapeut begeleidt ook de houding en de beweging van uw kind in de klas. Dit kan de zithouding betreffen, maar ook het (voorbereidend) schrijven en ontwikkelingsspel ter stimulering van ruimtelijk inzichtelijke vaardigheden.

 

De fysiotherapeut verbonden aan onze school is mw. Ankie van Seters.