De logopediste

Logopedie is geen synoniem voor spraakles. De logopedist houdt zich bezig met alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben. Deze problemen kunnen een weerslag hebben op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind en schoolprestaties. De logopediste op De Leidse Buitenschool behandelt kinderen die problemen hebben met hun stem, spraak en taal. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld hese of schorre stem, stotteren, slissen, onduidelijk praten, door de neus praten, bepaalde klanken fout uitspreken, mondademen, duimen, geen goede zinsbouw, te kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip of problemen met auditieve vaardigheden.

 

Op school zal de logopedist in samenwerking met bijvoorbeeld de ouders, leerkracht en remedial teacher het kind logopedisch onderzoeken en zo nodig behandelen en/of begeleiden. Ook ondersteunt de logopediste de taalontwikkeling bij de jongste leerlingen in de groep.

 

De logopediste die verbonden is aan onze school is mw. Cisca Teske.