De jeugdarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

 

De jeugdarts maakt deel uit van de schoolgebonden Commissie voor de Begeleiding, maar is verbonden aan de GGD Hollands Midden en niet aan de school.

 

U kunt ook zelf contact met hen opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties.

 

De afdeling JGZ geeft de school ook adviezen over veiligheid, hygiene, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten voeding, beweging en dergelijke. De JGZ ondersteunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.ggdhm.nl

 

De jeugdarts van De Leidse Buitenschool is Marjolein van Marle.