Programma Alternatieve Denkstrategieën

De letters PAD staan voor ‘Programma Alternatieve Denkstrategieën'. Het PAD-leerplan is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  Kinderen leren d.m.v. PAD hoe zij kunnen omgaan met de dagelijkse problemen die zij tegenkomen, het omgaan met zichzelf en met elkaar. De gevoelens van het kind zoals verdrietig, blij, bang of boos zijn, komen aan de orde, zo ook het omgaan met conflicten. De kinderen leren ‘Proberen Anders te Denken' waardoor zij vaardiger worden in het omgaan met emoties en moeilijke situaties.

 

Ontwikkeling

Kinderen maken een ontwikkeling door op emotioneel en sociaal gebied. Dit verloopt niet altijd probleemloos. We zien veel kinderen die moeite hebben zich te uiten of zich tijdens ruzies te beheersen. Kinderen kunnen door hun woede of frustratie ‘door het lint gaan' omdat ze geen andere oplossingen kennen. In het PAD-project worden gevoelens besproken en herkend om vervolgens ‘Proberen Anders te Denken'.

 

Bewust

Kinderen worden zich bewust van hun eigen gevoel en gedrag en kunnen daardoor meer controle op zichzelf uitoefenen. Dit is een belangrijk aspect in het PAD programma. Het idee hierachter is dat het voor een kind meer waarde heeft zichzelf onder controle te kunnen houden in plaats van controle van buitenaf (bv. door ingreep van leerkracht). Het versterkt het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind en het wordt vaardiger in het oplossen van problemen met betrekking tot zichzelf en anderen. Het kind kan hier veel profijt van hebben en ook voor leerkrachten en ouders heeft dit op langer termijn zeker zijn voordelen.