Aanpak PBS

De aanpak werkt preventief op gedragsproblemen doordat gewenst gedrag helder wordt beschreven in regels en dit beschreven gewenste gedrag wordt geoefend en bekrachtigd. Ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen. Omdat gewenst gedrag duidelijk en schoolbreed duidelijk wordt gemaakt blijkt dat in 80 % van de gevallen leerlingen in het primair onderwijs geen overige interventies behoeven. Wanneer dat wel het geval is geeft PBS daartoe richtlijnen.

 

Interessant is in dit kader om te bezien waar de gegevens uit de Verenigde Staten en Noorwegen overeenkomen of verschillen met de Nederlandse situatie; en in het bijzonder binnen cluster IV onderwijs.

 

PBS-coach

Een school die PBS invoert, heeft een PBS-coach nodig. Deze wordt opgeleid via de begeleidende instanties in Nederland: de hogescholen Windesheim en Fontys en TNO Kwaliteit van Leven. Normaal gesproken is de PBS-coach een externe begeleider, bijvoorbeeld in dienst van Cardea. De coach wordt voortdurend bijgeschoold en neemt deel aan intervisiebijeenkomsten.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties