Het bespreken van de resultaten

De resultaten worden besproken in:

  • De handelingsplanbespreking
  • De zorgbespreking
  • De werkbespreking
  • De rapportbespreking
  • De handelingsplanbespreking

 

Gedurende het schooljaar staan er twee handelingsplanbesprekingen met ouders ingepland. Halverwege het schooljaar staat de eerste bespreking gepland: de tussenevaluatie. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de doelen gehaald lijken te worden of dienen bijgesteld te worden. Aan het einde van het schooljaar vindt de eindevaluatie plaats, waarbij met de ouders wordt besproken of de gestelde doelen gehaald zijn. Hierbij worden ook de uitslagen van de CITO-toetsen besproken. Tijdens deze bespreking wordt ook het handelingsplan voor het nieuwe schooljaar besproken. Voorafgaand aan de handelingsplanbespreking wordt het plan in conceptvorm toegestuurd aan de ouders.

 

De handelingsplannen worden ook besproken met de Commissie van Begeleiding (CvB), de intern begeleider en de groepsleerkracht. Doel van deze bespreking is een evaluatie van het handelingsplan dat door de groepsleerkracht is opgesteld. Tevens wordt er gekeken naar eventuele handelingsverlegenheid van de groepsleerkracht t.a.v. de gestelde doelen en de mogelijke signalen van een handelingsverlegenheid in de thuissituatie. Na iedere bespreking wordt het plan in conceptvorm vastgesteld door de directeur.

 

De werkbespreking

De intern begeleiders en de groepsleerkracht bekijken tijdens de werkbespreking aan de hand van het handelingsplan hoe de zorg betreffende de leerlingen verloopt. Ook worden de pedagogische en didactische aanpak in de groep besproken en geëvalueerd.

 

De zorgbespreking

Structureel en naar aanleiding van de werkbesprekingen van intern begeleider en groepsleerkracht komt de Commissie van Begeleiding bij elkaar om de leerlingen te bespreken en de interne en externe hulp te evalueren dan wel bij te stellen. Hierbij komen tevens het starthandelingsplan en het handelingsplan aan de orde. Bij deze bespreking is de groepsleerkacht aanwezig.

 

De rapportbespreking

Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Het rapport is in de eerste plaats kindgericht en wordt dan ook door de leerkracht met het kind besproken.

 

Tussentijds is het altijd mogelijk om met de groepsleerkracht of één van de specialisten een afspraak te maken, de resultaten van het leerproces wordt met de ouders besproken in de handelingsplanbespreking op de oudercontactavonden.