Het CITO-leerlingvolgsysteem

Onze school maakt, evenals het regulier basisonderwijs, gebruik van CITO-toetsen. Door de intern begeleiders wordt i.s.m. de remedial teachers en groepsleerkrachten gekeken naar de ontwikkeling van onze leerlingen: is er extra hulp nodig, werkt de leerling nog op het juiste niveau?Ook wordt bekeken hoe de ontwikkeling van alle leerlingen is in vergelijking met de vorige toetsperiodes.

 

De schoolverlaters maken de toetsen in oktober/november. Bij de andere leerlingen worden in mei de volgende CITO-toetsen afgenomen: de spellingstoets SVS, de toets voor rekenen en wiskunde R&W, de leestoets DMT en de toetsen voor begrijpend lezen SBR/SVR en BL. Alle leerlingen met minimaal niveau midden groep 3 komen voor deze toetsen in aanmerking.

 

Op onze school start een leerling ongeacht de leeftijd met de laagste CITO-toets (toets midden groep 3). Afhankelijk van de score wordt er doorgetoetst met het volgende niveau. Elke leerling krijgt zo een individueel traject en de school is daardoor in staat om voor elke leerling te bepalen wat zijn/haar niveau is op dat moment, zodat het onderwijsprogramma hierop kan worden afgestemd.

 

Daarnaast kan ook worden bepaald in welke mate een leerling toetsbaar is met een toets die voornamelijk bestemd is voor het regulier basisonderwijs. De gegevens worden in het geautomatiseerde volgsysteem en het pedagogisch-didactisch dossier bewaard. Op eigen verzoek kunnen de ouders een afdruk krijgen.