Het vastleggen van de resultaten

De resultaten van het onderwijs op De Leidse Buitenschool worden vastgelegd in het leerling-dossier(zowel schriftelijk als digitaal), dat bestaat uit:

 • Het algemeen dossier.
 • Het pedagogisch-didactisch dossier.
 • Het toetsresultaten dossier.
 • Het CITO-leerlingvolgsysteem.
 • Het OVM dossier

 

Het leerling-dossier is vertrouwelijk en slechts door de ouders van het betreffende kind in te zien. Daarnaast wordt het leerling-dossier gebruikt door die teamleden die met het betreffende kind werken.

 

Het algemeen dossier

Het algemene dossier bevat het volledige dossier van het kind bij aanmelding op onze school. Tevens bevat het dossier een kopie van de brief voor toelating tot onze school, eventuele verlofaanvragen van de ouders en correspondentie met de ouders welke niet in het pedagogisch-didactisch dossier is te plaatsen.

 

Tijdens de schoolloopbaan van uw kind wordt een pedagogisch-didactisch dossier bijgehouden. In dit dossier worden de volgende gegevens verzameld:

Algemeen Handelingsplan; waaronder het starthandelingsplan en het handelingsplan

 

 • Informatie vanuit methode en niet-methode gebonden toetsen
 • Informatie vanuit leerling- en groepsbesprekingen
 • Informatie vanuit de overdracht van de leerling aan de volgende groepsleerkracht
 • Onderzoeksresultaten en handelingsplannen van interne en externe specialisten
 • Verslaglegging van vernielingen/conflictsituaties
 • Verslaglegging van een eventueel huisbezoek en andere gesprekken met ouders, waarin afspraken gemaakt zijn die van belang zijn voor de ontwikkeling van uw kind.
 • Verslaglegging van aanvraag van herindicatie

 

Het toetsresultaten dossier

Van alle methode onafhankelijke toetsen worden de toetsbladen van de leerlingen bewaard in een apart toetsresultaten dossier.