Het dagprogramma

Het dagprogramma in de groep is altijd hetzelfde, zodat de kinderen weten wat er die dag gaat gebeuren. Dit wordt ondersteund door pictogrammen, de time-timer en signaalliedjes. Er is veel aandacht voor individueel en samenspel, omdat jonge kinderen veel leren door middel van spel. Er wordt veel gewerkt in hoeken en via thematisch onderwijs. De spellen en speelmaterialen zijn gericht op het verbeteren van taalvaardigheid, de motoriek en het leren. De taken worden afgestemd op het niveau van het kind, zodat het succeservaringen opdoet en kan groeien in zijn/haar zelfvertrouwen.

Tijdens de periode dat het kind in de groep is, verschuift de aandacht steeds meer van ‘zorg’ naar ‘onderwijs’.

 

In de loop van het schooljaar wordt een ondersteuningsteam gepland met ouders, de leerkracht, de gedragswetenschapper van het onderwijs en een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband. Samen wordt onderzocht wat de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind zijn en welke vorm van onderwijs hierop het best aansluit.