Wie is de doelgroep?

De daghulp is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 6 jaar, die onvoldoende vaardigheden hebben om op school goed mee te kunnen draaien. Ze hebben vaak moeite met het opdoen van kennis, moeite met het schoolse leren en vertonen onwenselijk gedrag. Hierdoor dreigen ze vast te lopen op school en daardoor een achterstand te krijgen op leeftijdsgenootjes.

 

Wat zijn de doelen?

In het gezin en in de groep wordt gewerkt aan dezelfde doelen. De doelen hebben te maken met het verbeteren van het gedrag, van de schoolvaardigheden en de omgang van het kind met leeftijdsgenootjes. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders: immers zij kennen hun eigen kind het beste. Er is aandacht voor het contact tussen ouders en het kind en waar nodig krijgen ouders advies over opvoedingsvragen.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties