Thema Ouderavond donderdag 18 april 2024

02 april 2024

De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in groep 1 t/m 8.
Het programma zal verzorgd worden door mediapedagoog Berber Broekstra van Bureau Jeugd en Media.

 

Als ouder/verzorger kunt u tegen allerlei vragen aanlopen als het gaat om het omgaan met smartphone gebruik en sociale media. Online communiceren is hartstikke complex. Het is daarom belangrijk dat onze kinderen de basisregels en consequenties van online communiceren leren begrijpen en doorvoelen. Wat geeft u als voorbeeld?
 

Tijdens deze ouderavond zullen onderstaande vragen aan bod komen:
● Hoe ga je als ouder/verzorger om met het onlinegedrag van je kind en uzelf?
● Welke rol speelt groepsdruk?
● Op welke privacy instellingen moet je letten en wat zijn de gevolgen van de

digitale voetafdruk van uw kind?

● Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt op internet?
● Sociale media zijn “het fietsenhok van deze tijd’; daarvan wist je als ouder

vroeger ook niet wat er gebeurde. Nu is alles terug te zien en lezen. Hoe geef je

uw kind enerzijds vertrouwen en houdt u anderzijds zicht op wat hij/zij doet?
● Hoe kun je als ouder/verzorger op een open manier in gesprek blijven met uw

kind en tegelijkertijd grenzen stellen?

 Nieuwsarchief