Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouderraad

Op de Leidse Buitenschool bestaat al een aantal jaren een zeer bedrijvige ouderraad. Verzorgers, moeders en vaders, die wat tijd over hebben en het leuk vinden, helpen bij het organiseren en uitvoeren van allerlei leuke extra's op school.

 

Het is al lange tijd traditie dat de ouderraad meedenkt over de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Paasviering en de themaweek.

 

Ongeveer één keer per 6 weken wordt er ‘s middags tijdens de lessen op school vergaderd. De locatiecoördinator is de contactpersoon tussen de ouderraad en het team. Zij zorgt er voor dat de ideeën van de ouders bij het team ter sprake worden gebracht. Ouders die zich willen aanmelden voor de ouderraad doen dit bij een teamlid of bij de voorzitter van de ouderraad.

 

Bijdrage schoolfonds (vrijwillige ouderbijdrage)

Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een verzoek om een bijdrage te geven aan het schoolfonds. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld: immers zonder dat geld kunnen de activiteiten niet georganiseerd worden. Doordat de ouderraad werkt met een eigen schoolfonds heeft zij een eigen penningmeester. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt gebaseerd op de te verwachte uitgaven in het nieuwe schooljaar. Jaarlijks geeft de penningmeester verslag van de uitgaven. Haar werk wordt gecontroleerd door een kascommissie waarin ook de MR vertegenwoordigd is

 

Verantwoording geld OR (download)

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties