Afhandeling van de klacht

Iedereen die iets met de school te maken heeft kan een klacht indienen. Het indienen van een formele klacht kan altijd rechtstreeks bij de klachtencommissie. Voorkomen is echter beter dan genezen. Het is daarom belangrijk dat binnen de school goed wordt omgegaan met klachten, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat onvrede uitmondt in een formele klacht bij de klachtencommissie. Deze commissie zal ook altijd informeren wat er op schoolniveau aan gedaan is en zonodig terugverwijzen naar de school.

 

Procedure

Binnen de school geldt de volgende procedure, waarbij de ontvanger altijd aan de directeur meldt dat er een klacht is ontvangen.

  • Ouders proberen in eerste instantie hun klacht met de groepsleerkracht te bespreken en op te lossen.
  • Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, nemen ouders contact op met het zorgteam. Zij zullen eventueel samen met de ouders de klacht met de betreffende leerkracht bespreken en oplossen. Voor de Campus geldt dat in deze fase contact wordt opgenomen met de locatieleider van de Campus.
  • Indien dit ook niet tot een bevredigend resultaat leidt, nemen ouders contact op met de directie (coördinator en directeur). Het is uiteindelijk hun taak de klacht op te lossen.

 

Wanneer de bovenstaande procedure niet tot een oplossing leidt, kan de klager contact opnemen met de contactpersoon van de school. Hij/zij gaat na waar de klacht over gaat en met wie deze reeds besproken is. De contactpersoon zal opnieuw pogingen doen de klacht op te lossen. Wanneer dit niet lukt, verwijst de contactpersoon de klager door naar de vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting, waarmee de formele klachtenprocedure in werking treedt.