PAD

Het programma PAD is een preventieprogramma.

Doelen PAD

Het PAD heeft een aantal doelen waar het zich op richt:

• Het vergroten van de zelfcontrole.

• Bespreken en herkennen van gevoelens/ emoties.

• Bevorderen van een positief en realistisch zelfbeeld.

• Zelfstandig problemen oplossen.

• Zichzelf en anderen beter begrijpen, inzicht en vaardigheden in relatie met anderen.

 

Onderdelen

Het gehele PAD-leerplan bevat vijf onderdelen:

  1. Zelfcontrole (schildpadmethode en stoplicht).
  2. Leren herkennen/begrijpen van gevoelens (emoties bespreekbaar maken, emotiekaartjes).
  3. Probleem oplossen.
  4. Bevorderen positief zelfbeeld (komt dagelijks naar voren bij PAD-kind van de dag).
  5. Leren omgaan met leeftijdgenoten (in de vorm van werken met een thema).

 

In het PAD-project komen een aantal belangrijke onderwerpen naar voren die nauw samenhangen met de doelstellingen. Aan deze onderwerpen wordt in de klas dagelijks aandacht besteed. In de klas hangt ter verduidelijking vaak materiaal, zoals bijvoorbeeld de complimentenlijst of het stoplicht.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties