Feestweek 100 jaar

 

Hooggeëerd publiek!

 

Woensdag 28 september was circus Kristal de hele dag op school. Het programma bestond uit verschillende onderdelen. De kinderen maakten tijdens een instructieshow kennis met veel verschillende circus-skills en gingen daarna zelf aan de slag met verschillende attributen.

 

Ze leerden ook een coole goocheltruc om mee naar huis te nemen om u daarmee te verbazen, mochten zichzelf schminken en maakten op spectaculaire manier een reuze bel waar ze zelf in konden staan.

 

Het was een fantastische dag en het is duidelijk dat onze school veel circus talenten in huis heeft.

 

Circus Kristal

De 2 kinderen op het filmpje zijn Casimir en Millie uit groep 7/8+. Zij hebben geleerd hoe je een jongleerbordje op een stokje kan laten draaien en aan elkaar over kan geven.

 

 

Ontwerpwedstrijd 100 jaar De Leidse Buitenschool

De jury heeft Jesper uit groep 8 als winnaar van de ontwerpwedstrijd van het 100-jarig bestaan logo gekozen! Dit logo is ook gebruikt voor de uitnodigingskaart voor het 100-jarig bestaan. Jesper heeft zijn prijs en felicitatie inmiddels in ontvangst genomen. Ga naar de homepage ->

 

 

Radiointerview met Bollenstreek Omroep 26-09-2022

 

De Leidse Buitenschool in Katwijk bestaat 100 jaar. De kinderen en leerkrachten hebben vanmorgen de feestweek afgetrapt met het openen van een gloednieuwe keuken voor kooklessen.

 

  • Lees hier het nieuwsbericht van Bollenstreek Omroep met directeur Tessa van de Griend op de website van RTV Katwijk.
  • Via deze link kunt u het volledige radiointerview downloaden en beluisteren.

 

 

Foto's van vroeger - De Leidse Buitenschool

 

Een stukje geschiedenis van onze school

 

De eerste Buitenschool

De eerste Buitenschool in de omgeving van Scheveningen kent zijn oorsprong in 1905 en is officieel opgericht in 1917. Het herstellingsoord ‘De Eerste Nederlandsche Buitenschool’ had destijds een preventieve doelstelling:

Grote groepen van de bevolking leden aan aandoeningen van de luchtwegen, met name tuberculose. De nog niet zieke kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen kwamen zo’n zes weken aansterken aan de zee, om minder bevattelijk te zijn voor ziektes. De therapie bestond uit bedrust en een verblijf in de gezonde lucht.

Er werd toen gesproken van een verpleging in een soort openluchtschool, maar van een echte school kan nog niet worden gesproken. In de eerste jaren stond met name de verpleging centraal, pas later rond 1930 kwamen de schoolbelangen op de eerste plaats.

 

100 jaar ‘De Leidsche Buitenschool’

Professor dr. E. Gorter, de oprichter van de school, trok zich het lot aan van de kinderen, die hij bleekneusjes noemde. Hij heeft zich ingezet voor de opening van de tweede Buitenschool in Nederland. Ruim 100 jaar geleden, op 28 september 1921, werd de vereniging Herstellingsoord ‘De Leidsche Buitenschool’ opgericht.

Een klein jaar later, op 16 september 1922, werd de Leidsche Buitenschool in ‘Villa Duinlust’ in Katwijk geopend. Leiden kent geen duinlandschap en had geen geschikte locatie binnen de gemeentegrens, waardoor men was aangewezen op de buurgemeente. De leerlingen kwamen voornamelijk uit Leiden en de Duin- en Bollenstreek die zich uitstrekt van Sassenheim tot Wassenaar en van Alphen aan den Rijn tot Katwijk aan Zee.

 

Herstellingsoord

De naam Herstellingsoord klinkt misschien beladen, maar niet voor die tijd. De vereniging stelde tot doel het voorkomen van tuberculose bij kinderen die schoolplichtig waren. Veel kinderen op de buitenschool bleven intern, revalideerden in een schone omgeving en kregen onderwijs in een aangepast tempo.

 

Huidige naam 'De Leidse Buitenschool'

In 1961 is de naam Het Herstellingsoord ‘Leidsche Buitenschool’ veranderd in ‘De Leidse Buitenschool’. Tot ver in de jaren ‘70 was de villa het middelpunt van de school. Hierin was het internaat gevestigd met twee slaapzaaltjes voor jongens en meisjes en twee eetzalen voor de kleine en de grote kinderen. De kinderen verblijven echter al lang niet meer intern. In 1991 wordt het oude pand “Villa Duinlust” dat ruim zestig jaar het gezicht bepaalde op de hoek Zeeweg en Duinoordweg gesloopt en moest plaats maken voor een appartementencomplex. De 3 lokalen, genoemd ‘het Oude Schoolgebouw’, aan de Duinoordweg staat nog steeds aan de ingang van de school. In 1965 werd het huidige schoolgebouw op het duin achter het oude schoolgebouw in gebruik genomen. Via een trap tegen het duin op wordt de ingang bereikt. Na de bouw bestond de school uit twee lokalen, een tussenruimte en een paar kleine ruimtes.

 

Verbouwingen

In de jaren die daarop volgden, werd de school nog drie keer verbouwd:

  • Het oude schoolgebouw is in ere hersteld en biedt vanaf 1 januari 2005 plaats aan drie groepen.
  • In het schooljaar 2008-2009 is De Leidse Buitenschool uitgebreid met een gymzaal, twee lokalen en twee werkruimtes.
  • De laatste verbouwing een prachtige kookstudio, was in de zomer van 2022. Met het 100-jarig bestaan van onze school een waardevolle aanvulling.

 

Verdere ontwikkelingen van onze school

Naast de groei van het gebouw is de school ook in de breedte in ontwikkeling.

  • Sinds juni 2005 verzorgt De Leidse Buitenschool het onderwijs aan de Campus in Katwijk. In deze campus wordt Jeugdzorg gecombineerd met onderwijs aan jonge kinderen. Hier werken onderwijs en Cardea Jeugdzorg nauw samen.
  • Sinds augustus 2006 verzorgt De Leidse Buitenschool ook het onderwijs aan de Campus in Lisse, vanuit hetzelfde concept.
  • Vanaf schooljaar 2010 wordt op de hoofdlocatie van de Leidse Buitenschool intensief samengewerkt met de medewerkers van Cardea Jeugdzorg in gezamenlijke onderwijs-zorg trajecten voor die leerlingen die meer zorg behoeven binnen het onderwijs.