Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Toelating op De Leidse Buitenschool

Om op De Leidse Buitenschool toegelaten te worden was voorheen een

indicatie cluster IV noodzakelijk. Alle huidige leerlingen van de Leidse

Buitenschool hebben een indicatie cluster 4. Per 1 augustus 2014 is deze

indicatie vervallen en in het kader van de wet Passend Onderwijs is hier de Toelaatbaarheidsverklaring voor in de plaats gekomen.

 

Met een Toelaatbaarheidsverklaring geeft het samenwerkingsverband aan dat een leerling niet binnen het reguliere onderwijs, maar bij het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 of het speciaal basisonderwijs (SBAO) ingeschreven moet worden. Als uw kind in het bezit is van een TLV, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek op de Leidse Buitenschool. Na invulling van het aanmeldingsformulier worden u en uw kind zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek en -onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt in de Commissie van Begeleiding gezocht naar de juiste groep voor uw kind en wordt het startontwikkelplan opgesteld.

 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties