Vanaf schooljaar 2021-2022 vijf-gelijke-dagenmodel

25 mei 2021

Op De Leidse Buitenschool hebben we vanaf schooljaar 2021-2022 een vast lesrooster voor onze leerlingen. Vijf dagen per week van 8:30 uur tot 14:00 uur (= het vijf-gelijke-dagenmodel).

Rust en regelmaat
We geloven erin dat we hierbij optimaal gebruik maken van de concentratie van onze leerlingen en daarmee de prestaties mogelijk kunnen verbeteren. Daarnaast willen we natuurlijk rust en regelmaat voor onze leerlingen, zodat zij rustiger en minder geprikkeld de school verlaten na een lesdag.

 

Wist u dat?

  • In het schooljaar 2019-2020 nog maar 37% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel hanteert.
  • In het schooljaar 2019-2020 24% van de basisscholen een vijf-gelijke-dagenmodel hanteert.
  • Leerlingen bij het traditionele model moeite hebben met zich te concentreren na de lange middagpauze.
  • Het vijf-gelijke-dagenmodel ervoor zorgt dat kinderen meer rust en concentratie ervaren, doordat er minder onderbrekingen plaatsvinden.

(Bron = DUO – Rapportage ‘Nieuwe Schooltijden in het basisonderwijs’, maart 2020)

 

De werkgroep en het onderzoek

In 2020 en 2021 heeft De Leidse Buitenschool onderzoek gedaan onder personeel en ouders naar de wensen m.b.t. het vijf-gelijke-dagenmodel. Na een uitgebreide voorlichting, kregen ouders en personeelsleden de kans om vragen te stellen via een webinar en een enquête. Hierna vond er een stemming plaats, waarbij iedere ouder de mogelijkheid kreeg om te stemmen voor of tegen het vijf-gelijke-dagenmodel.

 

Een ruime meerderheid van de ouders heeft voor invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel gestemd. Op basis van deze uitkomst heeft de MR ingestemd met de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel per schooljaar 2021-2022.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties